Splošni pogoji poslovanja za Merkaba.si

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. Splošni pogoji in definicije

Merkaba.si je spletna platforma družbe MERKABA d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec (v nadaljevanju tudi: (platforma) ali Merkaba). Platforma deluje izključno v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja.

Namen teh splošnih pogojev poslovanja spletne platforme Merkaba je urediti in definirati pravice in obveznosti ponudnika in uporabnikov, pri uporabi spletne trgovine oziroma platforme Merkaba ter o postopku nakupa ter naročanjem blaga ali storitev, ki so na voljo uporabnikom na tej spletni strani ter odnos med uporabnikom in ponudnikom spletne strani. Pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe. Uporabnika oz. kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila. Namen splošnih pogojev je tudi ureditev poslovnega sodelovanja uporabnikov in svetovalcev ter njihovo razmerje, pravice in obveznosti do podjetja MERKABA d.o.o.

Kot kupec oziroma uporabnik (v nadaljnjem besedilu tudi: kupec, uporabnik, potrošnik ali stranka) se po teh splošnih pogojih poslovanja razume vsaka fizična oseba, ki predstavlja potrošnika ter vsaka fizična ali pravna oseba, ki ni potrošnik, ampak je opravila nakup na spletni strani www.merkaba.si pri čemer določene pravice v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikom pripadajo zgolj slednjim, kar je izpostavljeno oziroma opredeljeno tudi v nadaljevanju.

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, kar vključuje Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) ter drugo splošno veljavno zakonodajo na tem področju.

Podjetje MERKABA d.o.o., si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev na spletnih strani www.merkaba.si kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Uporabnik oz. kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi, da se je z njimi v celoti seznanil. Z oddajo naročila je vedno povezana obveznost plačila podjetju.

Nakup, opravljen prek spletne strani, se šteje za nakup, ki je opravljen skladno z zakonskimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo sledeč pomen:

 • Uporabnik je v skladu s temi pogoji vsak, ki se pri Merkabi prijavi in registrira z namenom uporabe ponujenih storitev oz. pokliče (kontaktira) na objavljeno telefonsko številko.
 • Svetovalec je v skladu s temi pogoji vsak, ki se pri Merkabi prijavi kot samostojni strokovnjak ter preko Merkabe uporabnikom za plačilo ponuja lastne vsebine in informacije.
 • Sporazum je v skladu s temi pogoji določen kot sporazum, sklenjen neposredno med uporabnikom in svetovalcem ob prvem klicu (stiku) uporabnika, skladno z določili teh splošnih pogojev. Izrecno izpostavljamo, da Merkaba ni pogodbena stranka tega sporazuma, razen v delu, ki se nanaša na omogočanje spletne platforme ter obračunavanje opravljenih storitev.

Svetovalci niso dosegljivi ves čas, njihovo prisotnost in dosegljivost obvezno predhodno preverite na urniku, ki je dostopen na spletni strani www.merkaba.si. Za morebitne spremembe urnika ne odgovarjamo.

2. Informacije o ponudniku in komunikacija z njim

Podjetje MERKABA d.o.o., davčna številka: SI19136234, matična številka: 6940170000 s poslovnim naslovom: Šlandrov trg 21, 3310 Žalec, Slovenija je lastnik in upravljalec spletne strani in spletne platforme Merkaba. Vsebina spletne strani www.merkaba.si je last družbe MERKABA d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec.

Podatki o bančnem računu: IBAN SI56 6100 0001 1767 611 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA); SWIFT KODA: HDELSI22

Elektronski naslov za komunikacijo s podjetjem: info@merkaba.si

Telefonska številka: 051-326-226 (uporabniki naj pošljejo sporočilo ali pokličejo za kakršnekoli vprašanja, pripombe, ugovore).

3. Delovanje Merkabe, izključitev odgovornosti za vsebino storitev in omejitev odgovornosti za vsebine

Predmet delovanja Merkabe je vzpostavljanje in vzdrževanje platforme, ki služi izmenjavi informacij med svetovalci (predstavljenimi na Merkabi), ki delujejo v imenu Merkabe ter uporabniki. Izmenjava informacij poteka preko telekomunikacijskih sredstev.

Mekraba se trudi in zagotavlja, da so vsi svetovalci, ki so dostopni preko platforme Merkaba strokovno in osebnostno izpopolnjene osebe, ki lahko po svoji najboljši moči svetujejo uporabnikom. Zagotavljanje storitev uporabnikom poteka s strokovnim delom svetovalcev, ki pa so pri izvajanju svojih storitev samostojni, zato Merkaba ne prevzema odgovornosti za vsebine posredovanih informacij svetovalcev.

Uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo, ali oz. v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti izražajo zgolj osebno mnenje svetovalcev in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnih oseb. Merkaba in svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo odgovornosti.

Merkaba ne preverja identitete in poslovne sposobnosti uporabnikov, saj za to nima tehničnih in pravnih možnosti.

Merkaba lahko ponudbo tematskih sklopov, za katere posreduje informacije, storitve in svetovalce, dopolni, spremeni ali omeji.

Uporabniki spletno platformo uporabljajo izključno na lastno odgovornost. Merkaba ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo podatkov ali škodo na napravi, ki bi nastala z uporabo platforme.

Uporabnik se mora zavedati da in sprejema naslednje pogoje:

 • uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo, ali oz. v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti izražajo zgolj osebno mnenje svetovalcev in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnih oseb. Merkaba in svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo nikakršne oblike odgovornosti. Prav tako za morebitna ravnanja uporabnikov na podlagi nasvetov ne morejo biti kazensko, odškodninsko (pogodbeno in nepogodbeno) ali kakorkoli drugače odgovorni.
 • zagotavljanje storitev uporabnikom poteka s strokovnim delom svetovalcev, ki so pri izvajanju svojih storitev samostojni, zato Merkaba ne prevzema odgovornosti za vsebine posredovanih informacij.
 • sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil.
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
 • ponudnik storitve ne jamči za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe, tehnično neustreznih telefonov, neznanja ali nespretnosti uporabnika.
 • ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
 • ponudnik storitev ne odgovarja za nepravilno uporabo storitve s strani uporabnika.

Merkaba si prizadeva za neprekinjeno, tehnično dovršeno možnost uporabe, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne prekinitve v delovanju storitve. Merkaba ne prevzema odgovornosti za motnje, napake, zamude in druge ovire pri delovanju, ki nastanejo pri prenosu vsebin preko interneta. Merkaba nima vpliva na prenos podatkov preko interneta kot komunikacijskega kanala in zato ne prevzema odgovornosti za dostop do spletne platforme in razpoložljivosti interneta.

Merkaba ne jamči za osebno identiteto in zanesljivost uporabnikov in svetovalcev.

Merkaba ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz možnosti ali dostopa uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletni strani ali za kakršnekoli druge napake, ki bi nastale v zvezi s tem. Merkaba za energije prav tako ni odgovoren za kakršnekoli poškodbe ali škodo opreme ali škodo na posamezniku.

Izdelki in storitve predstavljene na spletni strani www.merkaba.si ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči in ne smejo nadomestiti zdravljenja usposobljenega zdravstvenega strokovnjaka. Gre za alternativne oblike, ki ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega zdravljenja. Če imate kakršnokoli zdravstveno težavo ali jemljete kakšna zdravila, se prej posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Vso odgovornost za ravnanja, ki so posledica nasvetov ali udeležb aktivnosti, ki so organizirane v okviru Merkabe, nosijo uporabniki izključno sami.

Vsebina storitev ali izdelkov, ki so dostopni in posredovani preko delovanja spletne platforme www.merkaba.si ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči in ne smejo ter ne morejo nadomestiti tradicionalnega medicinskega zdravljenja s strani usposobljenega zdravstvenega strokovnjaka. Gre za alternativne oblike pomoči in odkrivanja lastnih energij, ki ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega zdravljenja.

Če imate kakršnokoli zdravstveno težavo ali jemljete kakšna zdravila, se prej posvetujte s svojim zdravnikom. Vsa vsebina na portalu in podatki o različnih aktivnostih so namenjene izključno uporabnikom te spletne strani, da se seznanijo z namenom spletne strani.

4. Pogoji uporabe

Uporabnik se zavezuje, da bo storitve, ki jih ponuja Merkaba, uporabljal samo v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji ter z veljavno zakonodajo.

Uporabniki v okviru Merkabe ne smejo ponujati različnih vsebin, jih dajati na razpolago, pozivati k ponujanju vsebin, izvajati ali dopuščati ponujanje vsebin, o njih povpraševati, jih iskati ali zahtevati.

Uporabniki se zavezujejo, da ne bodo objavljali ali pospeševali distribucije sporočil ali drugih informacij, ki:

 • so nezakonite, ogrožajoče, žaljive, nadležne, opravljive, vsebujejo kletvice, so varljive, goljufive, do drugih nasilne, kaznive, ki vsebujejo eksplicitne ali grafične opise nasilja;
 • se nanašajo na nasilje nad otroki in otroško pornografijo, odraslo gradivo, ki presega meje zakona ali vsebuje kriminalna rasistična gradiva oz. se nanašajo na posilstvo, surovost ali nekrofilijo;
 • se nanašajo na teroristične ali druge ekstremistične organizacije;
 • lahko ogrožajo državno varnost;
 • se nanašajo na uporabo, distribucijo ali zlorabo drog;
 • se nanašajo na samopoškodovanje ali samomor;
 • kaznujejo, nadlegujejo, ponižujejo ali zastrašujejo posameznika ali skupino posameznikov na podlagi vere, spola, spolne usmerjenosti, rase, etničnosti, starosti ali nezmožnosti;
 • kršijo kakršenkoli patent, blagovno znamko, gospodarsko ali poslovno skrivnost, avtorske pravice, pravico do objavljanja ali druge zakonsko zaščitene pravice posameznikov;
 • določajo nepooblaščeno oglaševanje ali oglaševanje brez predhodnega strinjanja, junk ali bulk sporočila (spamming) ali druge oblike nepooblaščenih spodbud ali oblik loterij in hazardnih iger;
 • skušajo obdržati nepooblaščen dostop do kakršnihkoli podatkov ali drugih informacij o drugih osebah.

Posebna uporabnikova dolžnost je tudi, da skrbno varuje svoj telefon in podatke na njem. V primeru zlorabe telefona ponudnik te spletne platforme ne odgovarja za posledice. V kolikor želi uporabnik sodelovati prek telefonske številke, ki ni v njegovi lasti, mora pred uporabo dobiti dovoljenje lastnika telefonske številke. Uporabnik se tudi zavezuje, da ne bo v nobenem primeru zlorabljal telefonskih številk drugih oseb.

Merkaba si pridržuje pravico objave ali krajšanja prispevkov. Prepovedano je:

 • s pomočjo pisnega klepeta v živo in preko elektronske pošte opozarjati na lastne ali hiperpovezave tretjih oseb ali si slednje prilastiti, če vodijo do spletnih strani z zgoraj omenjenimi prepovedanimi vsebinami,
 • shranjevati ali ponujati vsebine, ki kršijo avtorske pravice ali druge pravice tretjih oseb (blagovnih znamk, modelov, patentov itd.),
 • poskušati ali izvesti vdor ali napad na spletno platformo ali druge strežnike,
 • objaviti ocene lastnega profila,
 • posredovati računalniške viruse ali podobne programe, ki lahko uničijo, obremenijo, deloma ali v celoti onesposobijo ali spremenijo strojno in programsko opremo, podatke ali datoteke Merkabe, uporabnikov ali tretjih oseb,
 • zbirati, shranjevati, spreminjati, posredovati ali drugače uporabljati podatke oseb, ki uporabljajo spletno platformo,
 • prijaviti se na spletno platformo z napačnimi podatki,
 • prevzeti uporabnike ali svetovalce, ki uporabljajo spletno platformo, za lastno izvajanje storitev ali za izvajanje storitev tretjih oseb,
 • uporabljati spletno platformo za oglaševanje z namenom plačljive prodaje vsebin, proizvodov ali storitev, ki izvorno niso povezani z Merkabo,
 • trajno shranjevanje, razmnoževanje, razširjanje in javno posredovanje naloženih vsebin v celoti ali deloma ali njihova uporaba izven dogovorjenega namena.

V primeru kršitve zgoraj navedenih prepovedi si Merkaba pridržuje pravico do takojšnje odjave oziroma ukinitve računa uporabnika iz spletne platforme. Merkaba ima v takem primeru pravico odpovedati izvajanje storitev uporabniku, ki je kršil zgornja določila. Merkaba in svetovalci so prosti vseh svojih obveznosti do takšne osebe.

Uporabnik Merkabe je lahko samo polnoletna oseba. Vsak uporabnik se lahko registrira samo enkrat in je za potrebe Merkabe dolžan podat svoje resnične podatke, ki jih Merkaba hrani skladno s Politiko zasebnosti. Ob registraciji uporabnika v Merkabo je sklenjena uporabniška pogodba, ki vsebuje te splošne pogoje poslovanja. Registracija je za uporabnika brezplačna. Registracija uporabniku omogoča, da izkoristi ugodnejše klice in interaktivno uporablja spletno stran Merkaba.

Z registracijo in označitvijo sprejemanja splošnih pogojev je uporabnik pristal na veljavne splošne pogoje poslovanja.

Splošni pogoji so tako, četudi brez sklicevanja nanje, pred vsakim morebitnim nadaljnjim spletnim opravilom ali kakršnokoli drugo spletno aktivnostjo, osnova poslovanja oz. vseh nadaljnjih opravil oziroma aktivnosti, ki jih uporabnik izvede s svojimi uporabniškimi podatki.

Uporabnik nosi izključno odgovornost za opravila, izvedena z njegovimi uporabniškimi podatki. Nedopustno je posredovanje uporabniških podatkov (uporabniško ime in geslo) tretjim osebam.

Uporabnik mora izgubo svojih uporabniških podatkov ali sum zlorabe svojih uporabniških podatkov nemudoma javiti Merkabi, ki poskrbi za blokiranje dostopa. Uporabnik je dolžan Merkabi nemudoma sporočiti bistvene spremembe svojih podatkov (naslova, imena, priimka, telefonske številke, naslova elektronske pošte), da se lahko v skladu s predpisi zagotovi izvajanje storitev s strani Merkabe in svetovalcev.

Posamezen klic uporabnika na direktni (090) liniji je časovno omejen na 30 minut. V kolikor želi uporabnik nadaljevati pogovor s svetovalcem, mora le-tega ponovno poklicati.

Uporabnik mora upoštevati vse v splošnih pogojih opredeljene prepovedi in pravila uporabe, zlasti kar zadeva razširjanje protipravnih vsebin. Uporabnik odgovarja za zlorabo storitev in kršitve teh Splošnih pogojev poslovanja ter druge obveznosti. Merkaba ne odgovarja za škodo, ki nastane tretjim osebam zaradi kršenja njihovih pravic, ki bi morebiti nastale zaradi uporabnikovega dejanja.

Svetovalci svoje storitve uporabnikom nudijo na podlagi svoje individualne predstavitve lastnih sposobnosti in kompetenc. Svetovalci zagotavljajo, da so na dotičnem področju kompetentni, da so njihove informacije in nasveti pošteni ter da so podani v dobri veri, uporabniku pa namenjajo vso svojo pozornost.

Merkaba zavrača kakršnekoli zahteve s strani tretjih oseb iz kateregakoli pravnega razloga.

5. Pravica do ukinitve profila

Če želite kot uporabnik spletne platforme Merkaba ukiniti vaš uporabniški račun, nam to sporočite na naslov: info@merkaba.si. V sporočilu je obvezno potrebno navesti naslednje podatke, in sicer da: (i) ukinjate uporabniški račun; (ii) navedite ime in priimek uporabnika; (iii) naslov uporabnika; (iv) elektronsko pošto, ki je povezana z vašim računom. Zahtevek za ukinitev računa lahko pošljete izključno iz elektronskega naslova, ki je povezan z vašim računom in s katerim je bil vaš račun odprt. O ukinitvi vas bomo obvestili preko elektronske pošte.

6. Nadomestila in izplačila za klice na linijo 090

Storitve Merkabe so plačljive. Merkaba skrbi za obračun storitev. Storitve bodo obračunane v skladu s spodaj navedenim cenikom (ki vsebuje cene, ki so končne in že vključujejo DDV) ter v skladu s pogodbenim razmerjem, ki ga ima uporabnik sklenjenega s svojim operaterjem.

Uporabniku bodo storitve Merkabe zaračunane v okviru telefonskega računa, ki ga uporabniku izstavi njegov telekomunikacijski operater.

Cenik klicev na direktni 090 liniji: 090 77 85 

 • iz omrežja Telemach – 2,19 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja T2 – 2,49 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja Telekom – 2,7121 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja A1 – 3,33 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja BOB – 3,33 EUR z vključenim DDV/minuto
 • pri klicih iz drugih omrežij ceno določa vaš operater.

Cenik klicev na direktni 090 liniji: 090 54 64 

 • iz omrežja Telekom – 1,99 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja T2 – 2,15 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja A1 – 2,99 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja BOB – 2,99 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja Telemach – 3,19 EUR z vključenim DDV/minuto
 • pri klicih iz drugih omrežij ceno določa vaš operater.

Na Merkabi lahko pogovore zakupite tudi na druge načine. Informacije o drugih načinih plačila so objavljene na spletni strani www.merkaba.si.

7. Pravica uporabe

Merkaba ima pravico do neomejenega koriščenja, objave ali kakršnekoli uporabe slikovnega in tekstovnega materiala, ki ga je Merkabi prepustil svetovalec, v skladu s sklenjeno pogodbo ali na podlagi ustnega dogovora.

8. Veljavnost in odpoved pogodbenega razmerja

Veljavnost sporazuma ni vezana na časovno obdobje. Sporazum lahko brez navedbe vzroka ali zaradi osnovnega neizpolnjevanja obveznosti katerakoli stran kadarkoli prekine s pisno izjavo – tudi preko elektronske pošte – drugi pogodbeni stranki. Odpoved stopi v veljavo takoj.

Uporabnik na podlagi svoje odpovedi sporazuma nima nobenih pravic oziroma zahtevkov do svetovalca.

9. Varstvo osebnih podatkov

Kot uporabnike te spletne strani in platforme Merkaba vas obveščamo, da zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, ki smo jih pridobili: (i) ob registraciji (pri čimer zbiramo: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, IP naslov); (ii) ob morebitnem spletnem nakupu (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, naslov za dostavo, telefonska številka, podatki o času in predmetu nakupa, IP naslov); (iii) ob pritožbah, reklamacijah in drugih zahtevkih (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, časovni in vsebinski podatki o načinu reševanja teh zahtevkov, podatki o času in predmetu nakupa); (iv) ob naročilu na e-novice (elektronski naslov) in na podlagi morebitne vaše izrecne privolitve in samo za namene za katere ste podali privolitev; (v) na podlagi druge izrecne privolitve izključno za namene in glede osebnih podatkov za katere se podali vašo privolitev.

Obvezujemo se, da bodo od vas prejeti osebni podatki v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja MERKABA d.o.o. in morebitnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z najvišjimi standardi varnosti in diskretnosti ter vedno v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Vaši osebni podatki so pri nas ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem ali neavtoriziranim dostopom s strani tretjih oseb. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v podjetju MERKABA d.o.o.lahko pridobite v zavihku »Politika zasebnosti« ali pa so dostopni na povezavi: https://merkaba.si/varovanje-zasebnosti/

10. Dodatni splošni pogoji za UPORABNIKE STORITEV »TERAPIJE V ŽIVO«

Dodatni splošni pogoji za UPORABNIKE STORITEV »TERAPIJE V ŽIVO« zgolj dopolnjujejo zgoraj navedene splošne pogoje za uporabo spletne platforme Merkaba, kar pomeni, da se uporabljajo splošni pogoji spletne platforme Merkaba, ki pa so deloma dopolnjeni zaradi nekaterih specifik te storitve.

Terapije v živo izvajajo terapevtke, ki so ki so samostojne svetovalke, pri čemer je družba Markaba d.o.o. samo posrednik med terapevtkami in stranko.

Od posamezne terapevtke, pri kateri je navedeno ali deluje kot podjetje ali kot fizična oseba se razlikujejo tudi morebitni svetovalčevi splošni pogoji poslovanja in v okviru tega tudi plačilo storitev, varovanje podatkov, odgovornost, reklamacije in vse kar spada pod pogoje poslovanja, ki torej veljajo ločeno za vsako posamezno terapevtko in v takem primeru niso vezani na splošne pogoje Merkabe.

10.1. Spletna platforma Merkaba kot spletna tržnica

V skladu z ZVPot-1 platforma Mekraba v primeru »TERAPIJ V ŽIVO« lahko smatra za spletno tržnico. Za »TERAPIJE V ŽIVO« veljajo še dodatni splošni pogoji za UPORABNIKE STORITEV »TERAPIJE V ŽIVO« kot so opredeljeni v nadaljevanju teh splošnih pogojev poslovanja. V primeru terapij v živo se lahko Merkaba smatra za spletna tržnico, ki pomeni storitev z uporabo programske opreme, vključno s spletnim mestom, delom spletnega mesta ali aplikacijo, ki jo upravlja podjetje ali se upravlja v njegovem imenu in ki potrošnikom omogoča sklepanje pogodb na daljavo z drugimi podjetji ali potrošniki.

Pri Merkabi poseben poudarek dajemo na zagotavljanju predhodnih informacij, z namenom da se odpravijo vse morebitne nejasnosti o tem, kdo so pogodbeni partnerji potrošnika, ki nakupuje preko spletne tržnice.

Merkaba tako potrošniku na jasen in razumljiv način podaja informacije o tem, ali sklepa pogodbo s podjetjem ali drugo osebo (npr. drugim potrošnikom) ter o tem kako to dejstvo vpliva na njegove pravice in obveznosti.

10.2. Vpliv na pravice in obveznosti potrošnika

Če je tudi druga pogodbena poleg uporabnika, prav tako fizična oseba (tj. svetovalec), ki ni zavezana z določbami ZVPot-1, to pomeni, da potrošnik v takem primeru nima pravic, ki izhajajo iz tega zakona in so opredeljene v nadaljevanju.

Podjetje je od posameznega svetovalca, ki na spletni tržnici ponuja blago, storitve ali digitalno vsebino, pridobilo izjavo, ali gre za podjetje v smislu ZVPot-1 ali ne. V primeru, da ne gre za podjetje, bo MERKABA d.o.o. o tem predhodno obvestila uporabnika, da za s takim svetovalcem sklenjeno pogodbo, pravice potrošnikov, ki izhajajo iz ZVPot, 1 ne veljajo, s čimer se bo uporabnik lahko seznanil pred sklenitvijo pogodbenega odnosa z drugo osebo.

V skladu z ZVPot-1 ponudnik (Merkaba) uporabniku predno se zaveže s kakršnokoli pogodbo na daljavo zagotavlja naslednje informacije:

 1. Merkaba ne uporablja posebni parametrov za razvrstitev svetovalcev, razvrščeni so po prijavnem vrstnem redu na platformo in nihče izmed njih ni pomaknjen na vrh seznama zaradi plačila ali kakršnihkoli drugih lastnosti.
 2. Vsi svetovalci, ki izvajajo »TERAPIJE V ŽIVO« pri tem izvajanju te storitve nastopajo kot fizične osebe, zato potrošniki nimajo pravic po ZVPot-1.
 3. Kadar tretja oseba ni podjetje in je uporabnik s tem predhodno seznanjen, uporabnik v zvezi s pogodbo, ki jo sklene s tretjo osebo (svetovalcem) nima pravic, ki izhajajo iz ZVPot-1 za potrošnika.
 4. Kako so obveznosti, povezane s pogodbo, razdelijo med tretjo osebo, ki ponuja blago, storitve ali digitalno vsebino, in ponudnika spletne tržnice, je predstavljeno v nadaljevanju, če je to v katerem primeru sploh ustrezno in temu primerno tudi izpostavljeno.

11. Dodatni SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA UPORABNIKE STORITEV E-SVETOVANJE

Dodatni SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA UPORABNIKE STORITEV E-SVETOVANJE zgolj dopolnjujejo splošne pogoje za uporabo spletne platforme Merkaba, kar pomeni, da se smiselno uporabljajo splošni pogoji spletne platforme Merkaba, ki pa so deloma dopolnjeni zaradi nekaterih specifik navedene storitve.

Ti dodatni splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev e-svetovanje, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju: ponudnik storitve) v sodelovanju s ponudnikom vsebin (v nadaljevanju: ponudnik vsebin).

Definicije pojmov:

 • Storitev e-svetovanje, je ponudba vsebin v obliki e-mail sporočil preko tehnične platforme, ki omogoča ponudniku vsebin posredovanje vsebin uporabnikom preko e-maila.
 • Ponudnik storitve in ponudnik vsebin je MERKABA d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec.
 • Svetovalec (glej opredelitev pri 1. točki splošnih pogojev zgoraj).
 • Uporabnik ali naslovnik storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja z temi pogoji.

11.1. Opis storitve in temeljnih pogojev uporabe te storitve

Storitev omogoča uporabnikom sistema komunikacijo med uporabnikom in strokovno usposobljenimi svetovalci, ki uporabnikom svetujejo na podlagi ezoteričnih znanj. Uporabnik postavi poljubno vprašanje in od svetovalca prejme odgovor in/ali terapijo, odvisno od vsebine, ki jo pošlje preko e-sporočila.

Uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo, ali oz. v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti izražajo zgolj osebno mnenje svetovalcev in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnih oseb. Družba MERKABA d.o.o. in svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo odgovornosti.

Uporabnik si na strani merkaba.si kreira uporabniški račun (s tem se tudi strinja s splošnimi pogoji v celoti), opravi plačilo storitve ter pošlje svoje vprašanje na e-mail naslov: svetovanje@merkaba.si.

Uporabnik plača samo poslano vprašanje, odgovori, ki jih prejme, so brezplačni. Za vsako vprašanje, prejme v odgovor, ki zajema cca. (približno) 600 znakov.

Rok odgovora na sporočilo, ki ga pošlje uporabnik, je 24 ur, razen v primeru tehničnih težav, ko se rok lahko prestavi, dokler težava ni dokončno odpravljena. V primeru, da uporabnik zahteva, da mu odgovori točno določena svetovalka, se rok odgovora lahko temu primerno podaljša, vendar ne za več kot en mesec.

11.2. Storitev e-svetovanje: Podpora In Pomoč

V kolikor uporabniki ne prejmejo sporočila ali prejmejo samo del sporočila, so dolžni to sporočiti ponudniku storitve na elektronski naslov: svetovanje@merkaba.si ali telefonsko številko: Tel.: 051-326-226.

Uporabniki niso dolžni pisati svojih pravih in osebnih podatkov, je pa slednje pri nekaterih tematikah priporočljivo, zaradi bolj natančnega odgovora astrologov, ki odgovarjajo glede na podatke, katere jim uporabniki pošljejo.

Svetovalcem ni potrebno dajati uporabnikom svojih osebnih podatkov, kakor tudi ne svojih pravih imen.

11.3. Plačilo storitve e-svetovanja

Storitev je plačljiva. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve na način, kot je določen na spletni strani.

Cena storitve je definirana glede na količino sporočil, ki jih uporabnik zakupi.

Uporabnik ima na voljo 3 pakete med katerimi lahko izbira po lastni volji:

 • SOS paket osnovni, ki zajema 1 e-sporočilo. Cena sporočila znaša 5,5 EUR z vključenim DDV.
 • SOS paket srednji, ki zajema 10 sporočil. Cena sporočila znaša 4,95 EUR/sporočilo z vključenim DDV. Cena paketa znaša 49,50 EUR.
 • SOS paket maxi, ki zajema 23 sporočil. Cena sporočila znaša 4,75 EUR/sporočilo z vključenim DDV. Cena paketa znaša 109,25 EUR.

Storitev lahko kot uporabnik uporabljate, dokler ne porabite vseh zakupljenih sporočil v paketu.

11.4. Pravica do prekinitve sodelovanja

V primeru žaljive komunikacije in groženj s strani stranke si Merkaba pridružuje pravico prekinitve sodelovanja.

11.5. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in si bo prizadeval za pravilno izvedbo storitev

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve skupaj s ponudnikom vsebin.

V primeru utemeljene reklamacije, se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo rešil v razumnem časovnem roku in o tem obvestil uporabnika.

Operaterji rešujejo izključno reklamacije, ki se nanašajo delovanje omrežja operaterja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo operaterja, v skladu s Splošni pogoji uporabe storitev posameznega operaterja, ki ga uporablja uporabnik.

Podrobnejše informacije, podporo in reševanje reklamacij zagotavlja ponudnik vsebin:

MERKABA d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec

E-pošta: podpora@merkaba.si

Kontaktna telefonska številka: 051-326-226

Ponudnik storitve bo v reševanje ponudniku vsebin posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu s temi Splošnimi pogoji.

12. Možnosti spremembe pogojev

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične oziroma komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Ponudnik storitve in ponudnik vsebin bosta o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščala na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji poslovanja in navodila za uporabnike storitve sms.

13. Postopek naročila oziroma nakupa

Na spletni strani www.merkaba.si je možno najti tudi informacije za nakup izdelkov (zakup minut), e-svetovanje, webinarje in določene izdelke.

Prav tako je mogoče nekatere izdelke kupiti na spletni strani www.angelca.si, ki je spletna trgovina v lasti družbe MERKABA d.o.o. in kamor je uporabnik lahko usmerjen preko hiperpovezave. Na spletni strani Angelce.si veljajo splošni pogoji poslovanja spletne strani www.angelca.si.

Spletna platforma Mekraba vsebuje povezave tudi na nekatere druge splete strani za vsebino katerih Merkaba ne more odgovarjati.

Za postopek naročila zakupa minut je najprej potrebno:

za klic na stacionarno številko je potrebno znesek za izbrani paket vnaprej plačati preko položnice, za ta postopek najprej (i) Izberite paket, ki vam najbolj ustreza in nato (i) izpolnite položnico z naslednjimi podatki:

 • Namen/rok plačila: Plačilo za tel. št. (obvezno vpišite vašo telefonsko številko)
 • Koda namena: COST
 • IBAN prejemnika: SI56 2900 0005 1132631
 • BIC banke prejemnika: BACXSI22
 • Referenca prejemnika: SI12 120110000101
 • Ime prejemnika: Sekortel vas d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi (gre za pogodbenega sodelavca družbe MERKABA d.o.o., ki izvaja storitve informacijske tehnologije z vašimi osebnimi podatki ravna v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo v Sloveniji). Ker podjetje MERKABA d.o.o., ki je upravljalec platforme, nima tehničnih sposobnosti, telekomunikacijske storitve izvaja preko omenjenega in zaupanja vrednega podizvajalca.

Po opravljenem plačilu nam pošljite obvestilo na e-mail info@merkaba.si, v katerem pošljete potrdilo o plačilu in nam zaupate vašo telefonsko številko.

Naročilo je oddano, ko uporabnik izpolni in plača položnico.

MERKABA d.o.o. lahko naročilo zavrne, če sumi, da je prišlo do zlorabe spletnih strani www.merkaba.si s strani uporabnika, kot je to natančneje opredeljeno tudi v nadaljevanju. Z izvedbo naročila uporabnik potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen.

Pogodba o nakupu je shranjena pri podjetju MERKABA d.o.o.

V roku enega delovnega dne boste imeli za telefonsko številko, ki ste jo navedli na položnici, aktivirane zakupljene minute.

Minute izkoristite s klicem na tel. št. 059 693 954 in prevezani boste k izbrani svetovalki (dosegljivost svetovalcev preverite na URNIKU, ki je dosegljiv na spletni strani Mekrabe).

Pomembni odgovori na vprašanja o vaših pravicah in obveznostih v zvezi z zakupljenimi minutami so navedeni v nadaljevanju in so zavezujoče narave. Zaradi lažjega razumevanja in večje preglednosti so navedeni v obliki vprašanj (»V«) in odgovorov (»O«).

 • V: ALI JE POTREBNO IZKORISTITI VSE MINUTE NAENKRAT?
 • O: Ne, kličete lahko večkrat, vse dokler imate na razpolago zakupljene minute. Ob vsakem klicu se zakupljene minute zmanjšajo v skladu z dolžino pogovora s svetovalcem. Preostale minute lahko izkoristite ob naslednjih klicih.
 • V: Ali Lahko Zakupljene Minute Porabim Samo Za Enega Svetovalca?
 • O: Ne, zakupljene minute lahko porabite za različne svetovalce.
 • V: Kako Vem, Da Je Svetovalec, S Katerim Želim Govoriti Prost?
 • O: Dosegljivost svetovalcev preverite na URNIKU, vedno pa so vam na razpolago vsi svetovalci, pri katerih sveti zelena lučka. Dosegljivost svetovalcev preverite TUKAJ.
 • V: Ali Imam Pri Zakupu Minut Še Kakšne Dodatne Stroške?
 • O: Da, poleg izbranega paketa imate še strošek, ki ga vaš operater zaračunava za klic na navadni stacionarni priključek AMIS-a. Nekateri operaterji omogočajo brezplačne klice v stacionarna omrežja in v tem primeru vsi dodatni stroški odpadejo.
 • V: Ali Lahko Koristim Zakupljene Minute Čez Vikend V Primeru, Da Plačilo Izvedem V Petek Popoldne?
 • O: Ne, v tem primeru vam bomo minute aktivirali v ponedeljek. Priporočamo vam, da nakazilo izvedete v četrtek, da vam bomo lahko pravočasno aktivirali zakupljene minute.
 • V: Ali Lahko Pri Zakupu Minut Pokličem Svetovalca Iz Stacionarne Številke?
 • O: Seveda. Pri zakupu minut lahko pokličete svetovalca na številko 059 693 954 iz stacionarnega ali mobilnega telefona.
 • V: Ali Lahko Pri Zakupu Minut Opravim Klic Tudi Iz Tujine?
 • O: Klic lahko opravite tudi iz tujine. V tem primeru morate upoštevati še strošek klica iz tujine na stacionarno številko v Sloveniji. Ker so pri klicih iz tujine omejitve klicev iz strani drugih operaterjev vam priporočamo, da pred zakupom minut opravite testni klic na številko +38659693954. Ob klicu (tudi iz tujine) se mora slišati odzivnik “Na vašem računu nimate sredstev….” ali “Stanje na vašem računu je…” odvisno od vplačanih in že porabljenih sredstev. V tem primeru boste klic iz tujine lahko izvedli. Ob plačilu zakupa minut samo navedete številko, iz katere boste opravili klic v polje “Namen/Rok plačila”.

14. Cene

Vse cene so v evrih (EUR). Cenik je objavljen pri posameznem paketu oziroma v teh splošnih pogojih.

Pri nakupu (zakupu minut) in ob klicih, veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Cene veljajo do trenutka njihove spremembe in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

15. Pogodba

Pogodba, sklenjena na daljavo, se sklene med podjetjem MERKABA d.o.o. in uporabnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo (preko spleta). V primeru nekaterih zgoraj opisanih storitev »TERAPIJA V ŽIVO«, ko je platforma Merkaba zgolj posrednik, se pogodba sklene direktno s fizično osebo.

To organizirano prodajo na daljavo organizira in vodi podjetje MERKABA d.o.o. preko svoje spletne strani www.merkaba.si, ki za namen sklenitve pogodbe vse do trenutka njene sklenitve uporablja izključno sredstva za komuniciranje na daljavo kot je internet in elektronska pošta in telefonske storitve.

Podjetje in uporabnik / potrošnik / kupec medsebojne pravice in obveznosti pri nakupu blaga in storitev na daljavo urejata s temi pogoji poslovanja, ki predstavljajo sestavni del pogodbe, sklenjene na daljavo.

Uporabnik se mora pred sklenitvijo pogodbe na daljavo seznaniti z vsebino teh pogojev ter izrecno potrditi strinjanje s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz teh pogojev, kar vključuje tudi obveznost plačila. Z izražanjem strinjanja nasprotna stranka (kupec / potrošnik / uporabnik) brezpogojno sprejema te pogoje poslovanja.

Naročilo o nakupu blaga in storitev je sklenjeno, ko uporabnik spletne strani na elektronsko pošto prejme potrdilo o naročilu, če ni opredeljujejo drugače. Uporabnik si lahko te pogoje prenese na svojo elektronsko napravo z uporabo interneta, prav tako pa bodo pogoji poslovanja posredovani kupcu oziroma uporabniku najkasneje ob nakupu blaga na njegov elektronski naslov.

16. Pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve

Nekatere storitve, ki jih ponuja spletna platforma Merkaba se lahko smatrajo za pogodbo o dobavi digitalne storitve ali digitalne vsebine, sploh, če potekajo preko spleta. V skladu z ZVPot-1 se obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje.

Pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve pomeni, da bo podjetje potrošniku dobavilo digitalno vsebino ali digitalno storitev, potrošnik pa se zaveže, da bo podjetju plačal kupnino. Pri tem se uporabljajo določbe ZVPot-1.

Digitalna vsebina je definirana kot podatki, ki nastanejo in so dobavljeni v digitalni obliki, digitalna storitev pa kot storitev, ki potrošniku omogoča ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov v digitalni obliki ali dostop do njih, ali storitev, ki omogoča izmenjavo podatkov v digitalni obliki ali katero koli drugo obliko interakcije s temi podatki, ki jih naložijo ali ustvarijo potrošnik ali drugi uporabniki te storitve.

Za pogodbo v tem smislu se šteje tudi pogodba, s katero se potrošnik zaveže, da bo podjetju posredoval osebne podatke, razen če podjetje osebne podatke, ki jih je posredoval potrošnik, obdeluje izključno za namen dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve v skladu z ZVPot-1 ali za to, da lahko podjetje izpolni pravne zahteve, ki veljajo zanj, in podjetje teh podatkov ne obdeluje za noben drug namen.

Za pogodbo v tem smislu gre tudi pri pogodbi, s katero je digitalna vsebina ali digitalna storitev razvita v skladu z navodili potrošnika ter za vse materialne nosilce podatkov, ki služijo izključno kot nosilci digitalne vsebine. V primeru digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki je vključena v blago z digitalnimi elementi ali je z njim medsebojno povezana, se zagotavlja z blagom v skladu s prodajno pogodbo za to blago, ne glede na to, ali tako digitalno vsebino ali digitalno storitev dobavlja prodajalec ali tretja oseba.

Podjetje potrošniku dobavi digitalno vsebino ali digitalno storitev po sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve brez nepotrebnega odlašanja, razen če sta se stranki dogovorili drugače.

Šteje se, da je podjetje izpolnilo obveznost glede dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve: (i) kadar je digitalna vsebina ali primerna sredstva za dostop do digitalne vsebine ali je prenašanje digitalne vsebine na voljo ali dostopno potrošniku oziroma fizični ali virtualni platformi, ki jo je za ta namen izbral potrošnik; ali (ii) kadar je digitalna storitev dostopna potrošniku oziroma je dostopna fizični ali virtualni platformi, ki jo je za ta namen izbral potrošnik.

17. Odstop od pogodbe, vračilo blaga in reklamacije

Potrošnik ima pri nakupu na daljavo (spletni nakup) pravico, da v roku 14 dni od sklenitve pogodbe od nje odstopi brez navedbe razloga.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe, in sicer:

 • na elektronski naslov: info@merkaba.si
 • ali s pismom poslanim po pošti na naslov: Merkaba, Šlandrov trg 21, 3310 Žalec.

Obrazec za odstop od pogodbe, lahko prenesete tukaj.

Potrošnik si lahko s spletne strani prenese obrazec za odstop od pogodbe in ga v roku pošlje ponudniku, ali pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Če je potrošnik blago ali digitalno vsebino, ki je dobavljena na materialnem nosilcu že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ponudniku skupaj s pripadajočo embalažo in dokumentacijo (npr. račun, garancija, ipd.) brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu pogodbe. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto vsebino na svoje stroške dostavi na poslovni naslov prodajalca: Merkaba, Šlandrov trg 21, 3310 Žalec, Slovenija.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Vrnjeni znesek torej zajema tudi stroške standardne dostave, ki so bili plačani ob nakupu blaga.

Prejeta plačila vrnemo potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik. V kolikor se z namenom hitrejše povrnitve kupnine strinjate z nakazilom na vaš TRR (brez dodatnih stroškov), to, prosimo, označite na obrazcu ali izjavi, s katerim podate odstopno izjavo.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo, saj se kupcu vrne le plačan znesek, uporabniku pa se obenem vrne koriščeni bonus ali promocijska koda.

Pravico do zamenjave artiklov in vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), če gre za takšne aktivnosti glede, katerih je slednje mogoče.

V primeru zaporednega ali simultanega uveljavljanja odstopov od pogodbe, iz katerih je razvidna očitna zloraba instituta odstopa od pogodbe, je potrošnik v skladu s splošnimi pravili Obligacijskega zakonika odgovoren za nastalo škodo.

V primeru, da je iz razlogov na strani uporabnika na blagu nastala škoda je prodajalec upravičen od uporabnika uveljavljati povračilo celotne škode na blagu, skladno s temeljnimi načeli civilne odškodninske odgovornosti..

17.1. Izjema od pravice do odstopa

Potrošnik nima pravice do odstopa, če se je udeležil »TERAPIJ ŽIVO« ali katerihkoli drugih aktivnost, ki potekajo v okviru Mekrabe in so izvedene v živo.

Ne glede na predvideni 14-dnevni rok za odstop od pogodbe, je uporabnik izrecno seznanjen ter se strinja, da pravice do odstopa nima oz. jo izgubi v primeru, če pred potekom 14-dnevnega roka za odstop od pogodbe prične z udeležbo oz. se je delavnica, tečaj ali aktivnost že pričela, slednji pa se take aktivnosti ni udeležil.

Odpoved pogodbe po 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe ni več mogoča.

Možnost odstopa od pogodbe oziroma vračila blaga ali storitev ne velja v spodnjih primerih:

 • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • pri opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni (potrošnik je izrecno seznanjen s to določbo, ko se strinja s temi pogoji poslovanja ob zaključku naročila); potrošnik torej nima pravice do odstopa od pogodbe, ki pomeni opravljanje storitev (meditacij, tečajev, izobraževanj, delavnic ali drugih podobnih aktivnosti) potem, ko je podjetje s takšnim izvajanjem aktivnosti po pogodbi že pričelo in je storitev že bila izvedena (vsaj v delu), ne glede na to ali je potrošnik pri tem sodeloval ali ne;
 • za blago ali storitve, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika oziroma je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok trajanja;
 • za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat (kreme, kozmetika, pripomočki za kozmetiko ipd.),
 • za blago, pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 • odstop od pogodbe tudi ni mogoč v primeru dobave digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če: (i) je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka, (ii) je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in (iii) je podjetje predložilo potrdilo na papirju ali, če se potrošnik s tem strinja, na drugem trajnem nosilcu.

Naročila vsebin in aktivnosti preko spleta niso vračljiva, zato niste upravičeni do plačila kupnine, v skladu z ZVPot-1. Prav tako ne obstaja možnost vračila kupnine v primerih izvajanja aktivnosti v živo.

18. Neskladnost blaga

Nekatere aktivnosti v okviru Merkabe lahko potekajo preko digitalnih storitev ali vsebin, zato je v nadaljevanju v skladu z ZVPot-1 navedeno, kdaj se omenjena storitev šteje za neskladno.

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave. Prodajalec dobavi potrošniku blago, ki izpolnjuje subjektivne in objektivne zahteve za skladnost blaga ter odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

Za neskladnost blaga s prodajno pogodbo gre zlasti kadar blago ne izpolnjuje tako imenovanih subjektivnih zahtev, in sicer: (i) ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zapisano v prodajni pogodbi; (ii) ni primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal; (iii) ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi,(iv) ni posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Poleg navedenega iz prejšnjega odstavka, je blago neskladno tudi, ko ne izpolnjuje objektivnih zahtev, in sicer blago: (i) ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor; (ii) ni take kakovosti in ne ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno; (iii) ni dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno, in (iv) ni take količine in nima značilnosti in drugih lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da: (1) za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel; (2) je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali (3) javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

Blago z digitalnimi elementi je neskladno tudi: če prodajalec ne zagotovi, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti blaga z digitalnimi elementi, in so mu te posodobitve tudi dobavljene v obdobju: (i) ki ga potrošnik lahko razumno pričakuje glede na vrsto in namen blaga in digitalnih elementov ter ob upoštevanju okoliščin in narave pogodbe, kadar prodajna pogodba določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve, ali (ii) dveh let od dobave blaga z digitalnimi elementi, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, ali (iii) v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v obdobju, daljšem od dveh let.

Kadar potrošnik v razumnem roku ne namesti posodobitev, dobavljenih v skladu s prejšnjim odstavkom, prodajalec ni odgovoren za neskladnost, ki je posledica samo tega, da ni bila opravljena ustrezna posodobitev, pod pogojem, da: (i) je prodajalec obvestil potrošnika o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če je potrošnik ne namesti, ter (ii) razlog za to, da potrošnik posodobitve ni namestil ali jo je napačno namestil, niso bila pomanjkljiva navodila za namestitev, ki so bila zagotovljena potrošniku.

Digitalna vsebina ali digitalna storitev ni skladna s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, kadar ni v skladu s subjektivnimi zahtevami, kar pomeni, da: (i) ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zapisano v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve; (ii) ni primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, prodajalec pa je s tem soglašal; (iii) ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve; (iv) ni posodobljeno, kot je določeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Poleg predhodno navedenega je digitalna vsebina oz. digitalna storitev neskladna tudi ko ne izpolnjuje objektivnih zahtev, in sicer: (i) ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja digitalna vsebina ali digitalna storitev iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor, če tehnični standardi za določen sektor ne obstajajo; (ii) ni dobavljena skupaj z vsemi dodatki in navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno; (iii) ni skladna z morebitno poskusno različico ali predogledom digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki ga je podjetje dalo na razpolago pred sklenitvijo pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, ter (iv) ni take količine ter nima značilnosti in zmogljivostnih lastnosti, vključno v zvezi s funkcionalnostjo, združljivostjo, dostopnostjo, kontinuiteto in varnostjo, kot so običajne za digitalno vsebino ali digitalno storitev iste vrste in ki jih lahko potrošnik razumno pričakuje glede na naravo digitalne vsebine ali digitalne storitve in ob upoštevanju javne izjave, podane zlasti pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu podjetja ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če podjetje dokaže, da: (1) za zadevno javno izjavo ni vedelo in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedelo, (2) je bila javna izjava do sklenitve pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali (3) javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Posodobitve digitalne vsebine ali digitalne storitve so neskladne, če podjetje ne zagotovi, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

19. Postopek uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov v primeru neskladnosti

19.1. Obvestilo prodajalcu oziroma postopek notifikacije neskladnosti

Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje na naslov: MERKABA d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec, Slovenija. Prav tako lahko potrošnik pošlje obvestilo o neskladnosti preko elektronskega naslova: info@merkaba.si.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v 2 mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost in prodajalcu omogoči, da stvar pregleda oz. da ga pregleda pooblaščeni servis.

19.2. Rok

Prodajalec ne odgovarja za neskladnosti na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar dobavljena. Šteje se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pojavi v roku enega leta od dobave blaga.

V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v dveh letih od dobave blaga z digitalnimi elementi.

V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve za obdobje, daljše od dveh let, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v obdobju, v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev.

20. Hierarhija jamčevalnih zahtevkov, ki jih ima na voljo potrošnik

V primeru pravilne notifikacije prodajalca o neskladnosti, je potrošnik, pod pogoji in v vrstnem redu v skladu z ZVPot-1 upravičen, da:

 1. Primarno zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga oziroma digitalne vsebine ali digitalne storitve. Zato, da ba bi se vzpostavila skladnost blaga oziroma digitalne vsebine, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če: (i) je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali (ii) izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.
 1. Sekundarno od prodajalca zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe oziroma pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve in zahteva vračilo plačanega zneska. Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov: (i) prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu z ZVPot-1 oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu z ZVPot-1; (ii) neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost; (iii) narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali (iv) prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

V kolikor se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka.

Odstop od prodajne pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe. Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, potrošnik prodajalcu na stroške prodajalca vrne blago.

Pravico do uveljavljanja neskladnosti natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Za razmerja, ki jih zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov, ne urejajo, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

21. Informacije o pritožbenem postopku

V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) si podjetje MERKABA d.o.o., ki je lastnik spletne strani www.merkaba.si, prizadeva za učinkovito reševanje pritožb s strani potrošnikov. Stranka lahko svojo pritožbo vloži: (i) pisno preko elektronskega naslova : info@merkaba.si; (ii) pisno preko poštnih storitev na naslov: MERKABA d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec, Slovenija; (iii) ustno preko telefona na mobilno št.: 051-326-226 (na zapisnik).

Ustrezno usposobljeno strokovno osebje bo prispelo pritožbo v najkrajšem možnem času in ne kasneje kot v 5 dneh preučilo in odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili posredovalo pritožniku na njegov naslov preko elektronske ali navadne pošte.

Zoper na odgovor podjetja na pritožbo ima pritožnik na voljo še pravico do ugovora. Ugovor na pritožbo lahko vloži v 8 dneh od prejema odgovora na pritožbo preko zgoraj opisanih možnosti pritožbe. Podjetje bo v najkasneje 8 dneh stranki poslalo odgovor na ugovor, s čimer bo pritožbeni postopek zaključen. V primeru, da stranka ni zadovoljna z končno razrešitvijo pritožbe, lahko vloži tožbo pri stvarno pristojnem sodišču.

22. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Družba MERKABA d.o.o. skladno z veljavno zakonodajo ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

Družba MERKABA d.o.o., ki upravlja s spletno stranjo www.merkaba.si kot ponudnik blaga in storitev, ki se ukvarja s spletno trgovino in prodajo na območju Republike Slovenije, v skladu z veljavno zakonodajo na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Vse navedeno je v skladu z ZlsRPS, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES.

23. Izključitev oziroma omejitev odgovornosti za vsebino spletne strani

Upravljavec spletne strani, podjetje MERKABA d.o.o., se trudi za takojšno in popolnoma pravilno objavo vseh objavljenih podatkov na spletni strani www.angelca.si. S konstantnim spremljanjem pravilnosti delovanja spletne strani, pa lahko kakršna koli tehnična napaka ali tehnični izpad na tehnološki opremi, povzroči napako, ki je prikazana na spletni strani. V primeru, da uporabnik spletne strani meni, da gre za napačno prikazan podatek, nam to vedno lahko sporoči na elektronski naslov info@angelca.si.

Podjetje MERKABA d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani. Podjetje MERKABA d.o.o. prav tako ne odgovarja za vsebino mnenj o blagu, ki jih napišejo obiskovalci spletne strani. Mnenja pred objavo pregledamo in zavrnemo tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so neprimerna, zavajajoča ali žaljiva. Podjetje MERKABA d.o.o. prav tako ne odgovarja in ne more odgovarjati za informacije v mnenjih in se omejuje od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij podanih v mnenjih. Prav tako ne odgovarjamo za manjša odstopanja na priloženih slikah blaga zaradi različnih resolucij zaslona na katerem se posamezen produkt opazuje. Za morebitne napake se vam vnaprej opravičujemo. Podjetje MERKABA d.o.o. si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru očitnih napak. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih pravnih pravilih ali trgovinski praksi ali po namenu strank štejejo za bistvene ter jih MERKABA d.o.o. v primeru vednosti ne bi potrdila oziroma sklenila pogodbe s stranko, vključno z očitnimi napakami v ceni.

24. OPOZORILO

Vsi izdelki in storitve, ki so objavljene na spletni strani, le dopolnjujejo tradicionalne oblike terapevtskih pristopov, svetovanja oziroma zdravljenja in jih nikakor ne morejo nadomestiti! Prav tako vse izdelke kupci oziroma uporabniki kupijo in aplicirajo v svojem življenju prostovoljno. Za uporabo in škodo, ki izvira iz uporabe takšnih izdelkov, podjetje MERKABA d.o.o. ne odgovarja in ne more odgovarjati.

25. Veljavnost pogojev poslovanja

Ti pogoji pričnejo veljati dne 23.02.2023 za uporabnike, na ta ali po tem datumu.

Z uveljavitvijo teh pogojev poslovanja prenehajo veljati vsi prejšnji pogoji poslovanja.

Zadnja sprememba 1.3.2023

Shopping Cart

V petek bo Sonce prešlo v čutno znamenje Bika. Odkrijte, kako vas bo njegov vpliv podprl v življenju. 

Izkoristite prednosti cenovno ugodnega svetovanja prek maila - uporabite E-SVETOVANJE

This will close in 0 seconds