Splošni pogoji poslovanja za Merkaba.si

1. Splošni pogoji in definicije

Merkaba.si je spletna platforma družbe Merkaba d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec (v nadaljevanju: Merkaba). Platforma deluje izključno v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja.

Splošni pogoji urejajo poslovno sodelovanje uporabnikov in svetovalcev ter njihovo razmerje, pravice in obveznosti do Merkabe.

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo sledeč pomen:

 • Uporabnik je v skladu s temi pogoji vsak, ki se pri Merkabi prijavi in registrira z namenom uporabe ponujenih storitev oz. pokliče (kontaktira) na objavljeno telefonsko številko.
 • Svetovalec je v skladu s temi pogoji vsak, ki se pri Merkabi prijavi kot samostojni strokovnjak ter preko Merkabe uporabnikom za plačilo ponuja lastne vsebine in informacije.
 • Sporazum je v skladu s temi pogoji določen kot sporazum, sklenjen neposredno med uporabnikom in svetovalcem ob prvem klicu (stiku) uporabnika, skladno z določili teh splošnih pogojev. Merkaba ni pogodbena stranka tega sporazuma, razen v delu, ki se nanaša na omogočanje spletne platforme ter obračunavanje opravljenih storitev.

2. Predmet delovanja Merkabe, izključitev odgovornosti za vsebino storitev

Predmet delovanja Merkabe je vzpostavljanje in vzdrževanje platforme, ki služi izmenjavi informacij med samostojnimi svetovalci (predstavljenimi na Merkabi) ter uporabniki. Izmenjava informacij poteka preko telekomunikacijskih sredstev.

Zagotavljanje storitev uporabnikom poteka s strokovnim delom svetovalcev, ki so pri izvajanju svojih storitev samostojni, zato Merkaba ne prevzema odgovornosti za vsebine posredovanih informacij. Odgovornost za posredovane vsebine nosi izključno svetovalec, ki jih je posredoval.

Uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo, ali oz. v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti izražajo zgolj osebno mnenje svetovalcev in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnih oseb. Merkaba in svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo odgovornosti.

Merkaba ne preverja identitete in poslovne sposobnosti uporabnikov, saj za to nima tehničnih in pravnih možnosti.

Merkaba lahko ponudbo tematskih sklopov, za katere posreduje informacije, storitve in svetovalce, dopolni, spremeni ali omeji.

Merkaba uporabnikom ali tretjim osebam ne bo posredoval nobenih informacij v nasprotju z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 94/2007) ter ostalimi predpisi.

Uporabniki spletno platformo uporabljajo na lastno odgovornost. Merkaba ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo podatkov ali škodo na napravi, ki bi nastala z uporabo platforme.

Merkaba si prizadeva za neprekinjeno, tehnično dovršeno možnost uporabe, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne prekinitve v delovanju storitve. Merkaba ne prevzema odgovornosti za motnje, napake, zamude in druge ovire pri delovanju, ki nastanejo pri prenosu vsebin preko interneta. Merkaba nima vpliva na prenos podatkov preko interneta kot komunikacijskega kanala in zato ne prevzema odgovornosti za dostop do spletne platforme in razpoložljivosti interneta.

Merkaba ne jamči za identiteto in zanesljivost uporabnikov in svetovalcev.

3. Pogoji uporabe

Uporabnik se zavezuje, da bo storitve, ki jih ponuja Merkaba, uporabljal samo v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji ter z veljavno zakonodajo.

Uporabniki v okviru Merkabe ne smejo ponujati različnih vsebin, jih dajati na razpolago, pozivati k ponujanju vsebin, izvajati ali dopuščati ponujanje vsebin, o njih povpraševati, jih iskati ali zahtevati.

Uporabniki se zavezujejo, da ne bodo objavljali ali pospeševali distribucije sporočil ali drugih informacij, ki:

 • so nezakonite, ogrožajoče, žaljive, nadležne, opravljive, vsebujejo kletvice, so varljive, goljufive, do drugih nasilne, kaznive, ki vsebujejo eksplicitne ali grafične opise nasilja;
 • se nanašajo na nasilje nad otroki in otroško pornografijo, odraslo gradivo, ki presega meje zakona ali vsebuje kriminalna rasistična gradiva oz. se nanašajo na posilstvo, surovost ali nekrofilijo;
 • se nanašajo na teroristične ali druge ekstremistične organizacije;
 • lahko ogrožajo državno varnost;
 • se nanašajo na uporabo, distribucijo ali zlorabo drog;
 • se nanašajo na samopoškodovanje ali samomor;
 • kaznujejo, nadlegujejo, ponižujejo ali zastrašujejo posameznika ali skupino posameznikov na podlagi vere, spola, spolne usmerjenosti, rase, etničnosti, starosti ali nezmožnosti;
 • kršijo kakršenkoli patent, blagovno znamko, gospodarsko ali poslovno skrivnost, avtorske pravice, pravico do objavljanja ali druge zakonsko zaščitene pravice posameznikov;
 • določajo nepooblaščeno oglaševanje ali oglaševanje brez predhodnega strinjanja, junk ali bulk sporočila (spamming) ali druge oblike nepooblaščenih spodbud ali oblik loterij in hazardnih iger;
 • skušajo obdržati nepooblaščen dostop do kakršnihkoli podatkov ali drugih informacij o drugih osebah.

Posebna uporabnikova dolžnost je tudi, da skrbno varuje svoj telefon in podatke na njem. V primeru zlorabe telefona ponudnik te spletne platforme ne odgovarja za posledice. V kolikor želi uporabnik sodelovati prek telefonske številke, ki ni v njegovi lasti, mora pred uporabo dobiti dovoljenje lastnika telefonske številke. Uporabnik se tudi zavezuje, da ne bo v nobenem primeru zlorabljal telefonskih številk drugih oseb.

Merkaba si pridržuje pravico objave ali krajšanja prispevkov. Prepovedano je:

 • s pomočjo pisnega klepeta v živo in preko elektronske pošte opozarjati na lastne ali hiperpovezave tretjih oseb ali si slednje prilastiti, če vodijo do spletnih strani z zgoraj omenjenimi prepovedanimi vsebinami,
 • shranjevati ali ponujati vsebine, ki kršijo avtorske pravice ali druge pravice tretjih oseb (blagovnih znamk, modelov, patentov itd.),
 • poskušati ali izvesti vdor ali napad na spletno platformo ali druge strežnike,
 • objaviti ocene lastnega profila,
 • posredovati računalniške viruse ali podobne programe, ki lahko uničijo, obremenijo, deloma ali v celoti onesposobijo ali spremenijo strojno in programsko opremo, podatke ali datoteke Merkabe, uporabnikov ali tretjih oseb,
 • zbirati, shranjevati, spreminjati, posredovati ali drugače uporabljati podatke oseb, ki uporabljajo spletno platformo,
 • prijaviti se na spletno platformo z napačnimi podatki,
 • prevzeti uporabnike ali svetovalce, ki uporabljajo spletno platformo, za lastno izvajanje storitev ali za izvajanje storitev tretjih oseb,
 • uporabljati spletno platformo za oglaševanje z namenom plačljive prodaje vsebin, proizvodov ali storitev, ki izvorno niso povezani z Merkabo,
 • trajno shranjevanje, razmnoževanje, razširjanje in javno posredovanje naloženih vsebin v celoti ali deloma ali njihova uporaba izven dogovorjenega namena.

V primeru kršitve zgoraj navedenih prepovedi si Merkaba pridržuje pravico do takojšnje odjave uporabnika iz spletne platforme. Merkaba ima v takem primeru pravico odpovedati izvajanje storitev uporabniku, ki je kršil zgornja določila. Merkaba in svetovalci so prosti svojih obveznosti do takšne osebe.

Uporabnik Merkabe je lahko samo polnoletna oseba. Vsak uporabnik se lahko registrira samo enkrat in je za potrebe Merkabe dolžan podati resnične podatke. Ob registraciji uporabnika v Merkabo je sklenjena uporabniška pogodba. Registracija je za uporabnika brezplačna. Registracija uporabniku omogoča, da izkoristi ugodnejše klice in interaktivno uporablja spletno stran Merkaba.

Z registracijo in označitvijo sprejemanja splošnih pogojev je uporabnik pristal na veljavne Splošne pogoje poslovanja.

Splošni pogoji so tako, četudi brez sklicevanja nanje, pred vsakim morebitnim nadaljnjim spletnim opravilom ali kakršnokoli drugo spletno aktivnostjo, osnova poslovanja oz. vseh nadaljnjih opravil oziroma aktivnosti, ki jih uporabnik izvede s svojimi uporabniškimi podatki.

Uporabnik nosi izključno odgovornost za opravila, izvedena z njegovimi uporabniškimi podatki. Nedopustno je posredovanje uporabniških podatkov (uporabniško ime in geslo) tretjim osebam.

Uporabnik mora izgubo svojih uporabniških podatkov ali sum zlorabe svojih uporabniških podatkov nemudoma javiti Merkabi, ki poskrbi za blokiranje dostopa. Uporabnik je dolžan Merkabi nemudoma sporočiti bistvene spremembe svojih podatkov (naslova, imena, priimka, telefonske številke, naslova elektronske pošte), da se lahko v skladu s predpisi zagotovi izvajanje storitev s strani Merkabe in svetovalcev.

Posamezen klic uporabnika na direktni (090) liniji je časovno omejen na 30 minut. V kolikor želi uporabnik nadaljevati pogovor s svetovalcem, mora le-tega ponovno poklicati.

Uporabnik mora upoštevati vse v splošnih pogojih opredeljene prepovedi in pravila uporabe, zlasti kar zadeva razširjanje protipravnih vsebin. Uporabnik odgovarja za zlorabo storitev in kršitve teh Splošnih pogojev poslovanja ter druge obveznosti. Merkaba ne odgovarja za škodo, ki nastane tretjim osebam zaradi kršenja njihovih pravic, ki bi morebiti nastale zaradi uporabnikovega dejanja.

Svetovalci svoje storitve uporabnikom nudijo na podlagi svoje individualne predstavitve lastnih sposobnosti in kompetenc. Svetovalci zagotavljajo, da so na dotičnem področju kompetentni, da so njihove informacije in nasveti pošteni ter da so podani v dobri veri, uporabniku pa namenjajo vso svojo pozornost.

Merkaba zavrača kakršnekoli zahteve s strani tretjih oseb iz kateregakoli pravnega razloga.

4. Pravica do ukinitve profila

Uporabnik lahko v dveh tednih od prejema uporabniških podatkov brez navedbe razloga zahteva izbris lastnih podatkov in ukinitev svojega profila.

5. Nadomestila in izplačila za klice na Linijo 090

Storitve Merkabe so plačljive. Čeprav so svetovalci samostojni sodelavci Merkabe, storitve obračunava Merkaba. Storitve bodo obračunane v skladu s spodaj navedenim cenikom (ki vsebuje cene, ki so končne in že vključujejo DDV) ter v skladu s pogodbenim razmerjem, ki ga ima uporabnik sklenjenega s svojim operaterjem.

Uporabniku bodo storitve Merkabe zaračunane v okviru telefonskega računa, ki ga uporabniku izstavi njegov operater.

Cenik klicev na direktni 090 liniji: 090 77 85 

 • iz omrežja Telemach – 2,19 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja A1 – 3,33 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja Telekom – 2,7121 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja T2 – 2,49 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja BOB -3,33 EUR z vključenim DDV/minuto
 • pri klicih iz drugih omrežij ceno določa vaš operater.

Cenik klicev na direktni 090 liniji: 090 54 64 

 • iz omrežja Telemach – 3,19 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja A1 – 2,99 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja Telekom – 1,99 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja T2 – 2,15 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja BOB -2,99 EUR z vključenim DDV/minuto
 • pri klicih iz drugih omrežij ceno določa vaš operater.

Cenik klicev na direktni 090 liniji: 090 51 05

 • iz omrežja Telemach – 3,19 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja A1 – 2,99 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja Telekom – 1,99 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja T2 – 2,15 EUR z vključenim DDV/minuto
 • iz omrežja BOB -2,99 EUR z vključenim DDV/minuto
 • pri klicih iz drugih omrežij ceno določa vaš operater.

Na Merkabi lahko pogovore zakupite tudi na druge načine. Informacije o drugih načinih plačila so objavljene na Merkaba.si.

6. Pravice uporabe

Merkaba ima pravico do neomejenega koriščenja, objave ali kakršnekoli uporabe slikovnega in tekstovnega materiala, ki ga je Merkabi prepustil svetovalec, v skladu s sklenjeno pogodbo ali na podlagi ustnega dogovora.

7. Veljavnost in odpoved pogodbe

Veljavnost sporazuma ni vezana na časovno obdobje. Sporazum lahko brez navedbe vzroka ali zaradi osnovnega neizpolnjevanja obveznosti katerakoli stran kadarkoli prekine s pisno izjavo – tudi preko elektronske pošte – drugi pogodbeni stranki. Odpoved stopi v veljavo takoj.

8. Varstvo osebnih podatkov

Kupec z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene izpolnitve pogodbe – naročila posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Uporabnik lahko soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno poda tudi ob prijavi na e-novice na spletni strani.

Vsak kupec oziroma uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilo na e-naslov info@merkaba.si in sicer lahko poda preklic soglasja za namene neposrednega trženja in sicer bodisi za posamezne oglaševalske kanale (npr. zgolj za posredovanje ponudb prek SMS sporočil), bodisi za vse oglaševalske kanale.

Obenem lahko kupec oziroma uporabnik soglasje za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uredi:

 • s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali;
 • z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika.

O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte je v vsakem elektronskem sporočilu kupec obveščen.

Ponudnik bo uporabnikovo oziroma kupčevo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov. Pri tem uporabnik ne trpi nobenih stroškov. Uporabniku ponudnik zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredljena v nadaljevanju.

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnima:.
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
• Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),
ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

9. Končne določbe

Vse morebitne medsebojne spore bodo stranke reševale prvenstveno sporazumno, če to ne bi bilo mogoče, pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Merkaba d.o.o. lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje, še zlasti če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ter vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Splošni pogoji za uporabnike storitev “terapije v živo”

Terapije v živo izvajajo terapevtke samostojno in je Markaba d.o.o. samo posrednik med terapevtkami in stranko. Splošni pogoji poslovanja (in v okviru tega plačilo storitev, varovanje podatkov, odgovornost, reklamacije in vse kar spada pod pogoje poslovanja) veljajo od vsake posamezne terapevtke in niso vezani na splošne pogoje Merkabe d.o.o..

Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev E-SVETOVANJE

 • Splošne določbe

Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev e-svetovanje, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju ponudnik storitve) v sodelovanju s ponudnikom vsebin (v nadaljevanju ponudnik vsebin).

 • Definicije pojmov

Storitev e-svetovanje, je ponudba vsebin v obliki e-mail sporočil preko tehnične platforme, ki omogoča ponudniku vsebin posredovanje vsebin uporabnikom preko e-maila.

Ponudnik storitve in ponudnik vsebin je Merkaba d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec.

Svetovalec je v skladu s temi pogoji vsak, ki se pri Merkabi prijavi kot samostojni strokovnjak ter preko Merkabe uporabnikom za plačilo ponuja lastne vsebine in informacije.

Uporabnik ali naslovnik storitve  je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja z temi pogoji.

 • Pogoji uporabe

V storitvi lahko sodelujejo vsi uporabniki, ki imajo svoj e-mail naslov.

Storitev lahko uporabljajo uporabniki starejši od 18 let.

Pri uporabi storitev mora uporabnik, pred prvo uporabo potrditi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji storitve in da se z njimi strinja. To stori s kreiranjem uporabniškega računa na spletni strani merakba.si. V kolikor se s pogoji ne strinja in tega ne potrdi z eno izmed možnih oblik, ne more uporabljati storitev.

Pogoji se potrdijo samo prvič pri kreiranju uporabniškega računa, v nadaljevanju potrditev ni več potrebna.

Opis storitve

Storitev  omogoča uporabnikom sistema komunikacijo med uporabnikom in strokovno usposobljenimi svetovalci, ki uporabnikom svetujejo na podlagi ezoteričnih znanj. Uporabnik postavi poljubno vprašanje in od svetovalca prejme odgovor in/ali terapijo, odvisno od vsebine, ki jo pošlje preko e-sporočila.

Svetovalci so pri izvajanju svojih storitev samostojni, zato Merkaba ne prevzema odgovornosti za vsebine posredovanih informacij. Odgovornost za posredovane vsebine nosi izključno svetovalec, ki jih je posredoval.

Uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo, ali oz. v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti izražajo zgolj osebno mnenje svetovalcev in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnih oseb. Merkaba in svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo odgovornosti.

Uporabnik si na strani merkaba.si kreira uporabniški račun (s tem se tudi strinja s splošnimi pogoji), opravi plačilo storitve ter pošlje svoje vprašanje na e-mail naslov: svetovanje@merkaba.si

Uporabnik plača samo poslano vprašanje, odgovori, ki jih prejme, so brezplačni.  Za vsako vprašanje, prejme v odgovor, ki zajema cca. 600 znakov.

Rok odgovora na sporočilo, ki ga pošlje uporabnik, je 24 ur, razen v primeru tehničnih težav, ko se rok lahko prestavi, dokler težava ni odpravljena. V primeru, da uporabnik zahteva, da mu odgovori točno določena svetovalka, se rok odgovora lahko ravno tako podaljša.

E-svetovanje: podpora in pomoč

V kolikor uporabniki ne prejmejo sporočila ali prejmejo samo del sporočila, so dolžni to sporočiti ponudniku storitve na svetovanje@merkaba.si.

Uporabniki niso dolžni pisati svojih pravih podatkov, se pa priporoča, zaradi bolj natančnega odgovora astrologov, kateri odgovarjajo glede na podatke, katere jim uporabniki pošljejo.

Svetovalcem ni potrebno dajati uporabnikom svojih osebnih podatkov, kakor tudi ne svojih pravih imen.

e-pošta: svetovanje@merkaba.si

Tel.: 051326226

Plačilo storitev

Storitev  je plačljiva. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve na način, kot je določen na spletni strani.

Cena storitve je definirana glede na količino sporočil, ki jih uporabnik zakupi.

Uporabnik ima na voljo 3 pakete:

SOS paket osnovni, ki zajema 1 e-sporočilo. Cena sporočila znaša 5,5 EUR z vključenim DDV.

SOS paket srednji, ki zajema 10 sporočil. Cena sporočila znaša 4,95 EUR/sporočilo z vključenim DDV. Cena paketa znaša 49,50 EUR.

SOS paket maxi, ki zajema 23 sporočil. Cena sporočila znaša 4,75 EUR/sporočilo z vključenim DDV. Cena paketa znaša 109,25 EUR.

Storitev  lahko uporabljate, dokler ne porabite vseh zakupljenih sporočil.

Varovanje podatkov

Kupec z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene izpolnitve pogodbe – naročila posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Uporabnik lahko soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno poda tudi ob prijavi na e-novice na spletni strani.

Vsak kupec oziroma uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilo na e-naslov info@merkaba.si in sicer lahko poda preklic soglasja za namene neposrednega trženja in sicer bodisi za posamezne oglaševalske kanale (npr. zgolj za posredovanje ponudb prek SMS sporočil), bodisi za vse oglaševalske kanale.

Obenem lahko kupec oziroma uporabnik soglasje za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uredi:

 • s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali;
 • z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika.

O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte je v vsakem elektronskem sporočilu kupec obveščen.

Ponudnik bo uporabnikovo oziroma kupčevo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov. Pri tem uporabnik ne trpi nobenih stroškov. Uporabniku ponudnik zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredljena v nadaljevanju.

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnima:.
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
• Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),
ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Izključitev odgovornosti za vsebino storitev

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo, ali oz. v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti izražajo zgolj osebno mnenje svetovalcev in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnih oseb. Merkaba in svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo odgovornosti.
 • zagotavljanje storitev uporabnikom poteka s strokovnim delom svetovalcev, ki so pri izvajanju svojih storitev samostojni, zato Merkaba ne prevzema odgovornosti za vsebine posredovanih informacij. Odgovornost za posredovane vsebine nosi izključno svetovalec, ki jih je posredoval.
 • sistem pošiljanja  e-sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil.
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorem.
 • ponudnik storitve ne jamči za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe, neznanja ali nespretnosti uporabnika.
 • ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada intenetnega omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
 • ponudnik storitev ne odgovarja za nepravilno uporabo storitve s strani uporabnika.

Pravica do prekinitve sodelovanja

V primeru žaljive komunikacije in groženj s strani stranke si Merkaba pridružuje pravico prekinitve sodelovanja.

Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in si bo prizadeval za pravilno izvedbo storitev.

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve skupaj s ponudnikom vsebin.

V primeru utemeljene reklamacije, se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo rešil v razumnem časovnem roku in o tem obvestil uporabnika.

Podrobnejše informacije, podpora in reševanje reklamacij:

Merkaba d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec

E-pošta: info@merkaba

Kontaktna št: 051326226

Ponudnik storitve bo v reševanje ponudniku vsebin posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino e-sporočil, v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Možnosti spremembe pogojev

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične oziroma komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Ponudnik storitve in ponudnik vsebin bosta o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščala na vseh mestih, kjer so objavljeni Splošni pogoji in navodila za uporabnike e-svetovanja.

Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev SMS 6060 in 3600

 • Splošne določbe

Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev SMS 6060 in 3600, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju ponudnik storitve) v sodelovanju s ponudnikom vsebin (v nadaljevanju ponudnik vsebin) in telekomunikacijskimi operaterji (v nadaljevanju operaterji).

 • Definicije pojmov

Storitev SMS, je ponudba vsebin v obliki SMS sporočil preko tehnične platforme, ki omogoča ponudniku vsebin posredovanje vsebin uporabnikom preko različnih operaterjev.

Ponudnik storitve, IT Creator d.o.o, ul. Krunska 24, 1100 Beograd ,je v pogodbenem razmerju z operaterji in je kot lastnik kratke številke odgovoren za izvedbo storitve, v skladu s pogoji operaterjev in veljavno zakonodajo.

Ponudniki vsebin, Merkaba d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec,  ki ima s ponudnikom storitve sklenjeno pogodbo za posredovanje vsebin.

Svetovalec je v skladu s temi pogoji vsak, ki se pri Merkabi prijavi kot samostojni strokovnjak ter preko Merkabe uporabnikom za plačilo ponuja lastne vsebine in informacije.

Operaterji so ponudniki, ki omogočajo komunikacijsko izmenjavo vsebin med sistemom in uporabniki.

Uporabnik ali naslovnik storitve  je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja z temi pogoji.

SMS (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterjev, ki omogoča izmjenavo besedilnih sporočil v mobilnem omrežju.

 • Pogoji uporabe

V storitvi lahko sodelujejo vsi naročniki GSM/UMTS Telekoma Slovenije, Mobi uporabniki, naročniki Debitela in uporabniki Debikartice, Izi uporabniki ter Si.mobilovi/A1 naročniki in uporabniki Si.mobilovega/A1 predplačniškega sistema. Storitev imajo možnost uporabljati tudi uporabniki drugih operaterjev, ki uporabljajo mobilni omrežji Telekoma Slovenije ali Si.mobila/A1, če so jim storitve omogočene v skladu s ponudbo njihovega operaterja. Storitev lahko uporabljajo uporabniki katerih mobilni telefon ustrezno tehnološko podpira izbrano storitev in katerim so storitve omogočene skladno s ponudbo operaterja.

Storitev lahko uporabljajo uporabniki starejši od 18 let.

Pri uporabi storitev SMS 6060 in 3600 mora uporabnik, pred prvo uporabo potrditi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji storitve in da se z njimi strinja. V kolikor se s pogoji ne strinja in tega ne potrdi z eno izmed možnih oblik, ne more uporabljati storitev.

Pri zahtevah po storitvi preko SMS sporočil, uporabnik potrdi strinjanje s Splošnimi pogoji storitve preko SMS sporočila za besedo “DA”. Pogoji se potrdijo samo prvič pri določeni ključni besedi, v nadaljevanju potrditev ni več potrebna.

Opis storitve

Storitev  omogoča uporabnikom sistema komunikacijo med uporabnikom in strokovno usposobljenimi svetovalci, ki uporabnikom svetujejo na podlagi ezoteričnih znanj. Uporabnik postavi poljubno vprašanje in od svetovalca prejme odgovor in terapijo, v kolikor izbere ključno besedo, pri kateri svetovalec izvaja tudi terapijo.

Svetovalci so pri izvajanju svojih storitev samostojni, zato Merkaba ne prevzema odgovornosti za vsebine posredovanih informacij. Odgovornost za posredovane vsebine nosi izključno svetovalec, ki jih je posredoval.

Uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo, ali oz. v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti izražajo zgolj osebno mnenje svetovalcev in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnih oseb. Merkaba in svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo odgovornosti.

Uporabnik pošlje izbrano ključno besedo na številko 6060 ali 3600 in po potrditvi teh splošnih pogojev uporabe storitve in potrditve plačila, svetovalec prejme zastavljeno vprašanje.  Pri naslednji uporabi storitve preko iste ključne besede, ni potrebna vnovična potrditev splošnih pogojev.

Uporabnik plača samo poslano vprašanje, odgovori, ki jih prejme, so brezplačni.  Za vsako vprašanje, prejme v odgovor do max. 700 znakov.

Rok odgovora na sporočilo, ki ga pošlje uporabnik, je 24 ur, razen v primeru tehničnih težav, ko se rok lahko prestavi, dokler težava ni odpravljena.

 SMS podpora in pomoč

V kolikor uporabniki ne prejmejo sporočila ali prejmejo samo del sporočila, so dolžni to sporočiti ponudniku storitve na podpora@merkaba.si.

Uporabniki niso dolžni pisati svojih pravih podatkov, se pa priporoča, zaradi bolj natančnega odgovora astrologov, kateri odgovarjajo glede na podatke, katere jim uporabniki pošljejo.

Svetovalcem ni potrebno dajati uporabnikom svojih osebnih podatkov, kakor tudi ne svojih pravih imen.

e-pošta: podpora@merkaba.si

Tel.: 051326226

Plačilo storitev

Storitev  je plačljiva. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve na način, kot ga določa operater.

Cene storitev SMS 6060 na ključnih besedah: ANGEL; ASTRO; CIGANKE; DUSA; HOROSKOP; KARMA; KARTE; MERKABA; MIJAU; PODPORA; TAROT; USODA; UVID; SKALAR; PRANA, CAKRE, TERAPIJA se obračunavajo po sledeči tarifi:

Mobitel – Cena storitve 4.49 EUR po sporočilu, z vključenim DDV-jem.

Simobile – Cena storitve 4.49 EUR  po sporočilu, z vključenim DDV-jem.

Tusmobil – Cena storitve 4.49 EUR po sporočilu, z vključenim DDV-jem.

Cena storitve je za poslano vprašanje. Odgovori, ki jih prejme uporabnik so brezplačni.

Cene storitev SMS 3600 na ključni besedi: AND se obračunava po sledeči tarifi:

Mobitel – Cena storitve 4.49 EUR po sporočilu, z vključenim DDV-jem.

Simobile – Cena storitve 4.49 EUR po sporočilu, z vključenim DDV-jem.

Tusmobil – Cena storitve 4.49 EUR po sporočilu, z vključenim DDV-jem.

Cena storitve je za poslano vprašanje. Odgovori, ki jih prejme uporabnik so brezplačni.

Operater obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu izkazana v skupini storitev ‘dodatne storitve’.

Opozorilo uporabnikom predplačniških sistemov

Storitev  lahko uporabljate, dokler je stanje na vašem mobilnem računu pozitivno. Prav zato vam priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite, če je stanje na vašem mobilnem računu dovolj visoko za nemoteno uporabo storitve.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do operaterja ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe storitev GSM omrežja družbe Mobitel d.d. ali Si.mobil/A1 d.d..

Varovanje podatkov

Kupec z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene izpolnitve pogodbe – naročila posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Uporabnik lahko soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno poda tudi ob prijavi na e-novice na spletni strani.

Vsak kupec oziroma uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilo na e-naslov info@merkaba.si in sicer lahko poda preklic soglasja za namene neposrednega trženja in sicer bodisi za posamezne oglaševalske kanale (npr. zgolj za posredovanje ponudb prek SMS sporočil), bodisi za vse oglaševalske kanale.

Obenem lahko kupec oziroma uporabnik soglasje za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uredi:

 • s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali;
 • z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika.

O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte je v vsakem elektronskem sporočilu kupec obveščen.

Ponudnik bo uporabnikovo oziroma kupčevo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov. Pri tem uporabnik ne trpi nobenih stroškov. Uporabniku ponudnik zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredljena v nadaljevanju.

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnima:.
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
• Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),
ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Izključitev odgovornosti za vsebino storitev

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo, ali oz. v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti izražajo zgolj osebno mnenje svetovalcev in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnih oseb. Merkaba in svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo odgovornosti.
 • zagotavljanje storitev uporabnikom poteka s strokovnim delom svetovalcev, ki so pri izvajanju svojih storitev samostojni, zato Merkaba ne prevzema odgovornosti za vsebine posredovanih informacij. Odgovornost za posredovane vsebine nosi izključno svetovalec, ki jih je posredoval.
 • sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil.
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorem.
 • ponudnik storitve ne jamči za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe, tehnično neustreznih telefonov, neznanja ali nespretnosti uporabnika.
 • ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
 • ponudnik storitev ne odgovarja za nepravilno uporabo storitve s strani uporabnika.

Pravica do prekinitve sodelovanja

V primeru žaljive komunikacije in groženj s strani stranke si Merkaba pridružuje pravico prekinitve sodelovanja.

Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in si bo prizadeval za pravilno izvedbo storitev

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve skupaj s ponudnikom vsebin.

V primeru utemeljene reklamacije, se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo rešil v razumnem časovnem roku in o tem obvestil uporabnika.

Operaterji rešujejo izključno reklamacije, ki se nanašajo delovanje omrežja operaterja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo operaterja, v skladu s Splošni pogoji uporabe storitev posameznega operaterja.

Podrobnejše informacije, podporo in reševanje reklamacij zagotavlja ponudnik vsebin:

Merkaba d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec

E-pošta: podpora@merkaba

Kontaktna št: 051326226

Ponudnik storitve bo v reševanje ponudniku vsebin posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Možnosti spremembe pogojev

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične oziroma komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Ponudnik storitve in ponudnik vsebin bosta o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščala na vseh mestih, kjer so objavljeni Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitve sms.

Splošni pogoji o uporabi piškotkov na spletni strani

*** Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Novi Zakon o elektronskih komunikacijah, ZEKom-1, je v slovenski pravni red prenesel spremenjeno Direktivo o zasebnosti v elektronskih komunikacijah 2002/58/ES*. V Direktivi je bil premenjen člen, ki govori o piškotkih in podobnih tehnologijah, s katerimi je mogoče shranjevati informacije ali pridobivati informacije, shranjene na uporabnikovi terminalni opremi (kot je npr. računalnik, mobilna naprava). Uporaba takih tehnologij je po novem mogoča le na podlagi privolitve uporabnika.

Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je naročnik ali uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

S to politiko so uporabniki spletene strani www.merkaba.si obveščeni o temu kateri piškotki se na spletni strani shranjujejo, podatke o upravljavcu in namenu obdelave podatkov. Pozivamo vas, da si politiko v celoti preberete, tako da boste razumeli kateri podatki, ki jih puščate na spletni strani se hranijo in kako so uporabljeni.

Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in običajno vsebuje :

 • ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek;
 • življenjsko dobo piškotka;
 • vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število.

Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo, le za trajanje seje brskanja ali pa veliko dlje.

Začasni ali sejni piškotki (session cookies)

Začasni ali sejni piškotki (session cookies) »živijo« od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča in zapre brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu, itd. Ker so taki piškotki shranjeni za krajši čas, je njihova invazivnost za zasebnost uporabnika lahko manjša.

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies)

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) pa ostanejo shranjeni, tudi ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani, itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa. Trajni piškotki lahko v računalniku ostanejo več dni, mesecev ali celo let.

Lastni piškotki (1st party cookies)

Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.

Drugi piškotki (3rd party cookies)

Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spleteni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov. Taki piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.

Kaj pravi nova zakonodaja?

Upravljavec spletne strani torej mora, še preden je piškotek naložen na uporabnikovo opremo, uporabnika obvestiti o tem:

 1. kdo je (točen naziv upravljavca, npr. podjetje XYZ, društvo M, spletna stran ZZ) in
 2. katere piškotke uporablja in za kakšen namen bodo uporabljeni podatki, ki se s pomočjo piškotka obdelujejo (npr. uporabljamo analitične piškotke, za to, da štejemo obiskovalce), ter, če je to potrebno, pridobiti privolitev uporabnika za uporabo piškotkov. Šele potem lahko piškotek shrani na opremo uporabnika

*** vir www.ip-rs.si

Onemogočanje piškotkov

Uporabo piškotkov lahko na svoji terminalni napravi onemogočite v vsakem trenutku. S pomočjo spletnih brskalnikov poiščite način kako onemogočiti piškotke. Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

Zadnja sprememba 21.12.2022

Shopping Cart